Svenska Akademiens logotyp

Nominera till Svenska Akademiens svensklärarpris

Bild Utan Text Sv2023

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd. Fyra priser delas ut, varav ett går till lärare som undervisar i svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Svensklärarpriset ska delas ut till lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen”. Endast verksamma lärare som har undervisning i svenska kan komma i fråga. Universitets- och högskoleundervisning omfattas inte av priset. Pris kan delas ut till lärare i alla årskurser i skolor över hela landet.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en akademiledamot och tre sakkunniga från fältet. Dessa är ofta lärare, läromedelsförfattare eller lärarutbildare. När färdiga förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare.

Välkommen att nominera din kandidat till priset! Nomineringen ska ha en omfattning på en till två sidor och vara inkommen senast den 12 mars. Nomineringen ska innehålla:

  • En motivering som beskriver hur läraren arbetar med eleverna och det svenska språket. Motiveringen ska gärna vara konkret och utförlig eftersom den är av stor betydelse för bedömningen.
  • Eventuella övriga uppgifter om intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant.
  • Kandidatens namn och adress.
  • På vilket stadium och i vilken skola den nominerade läraren tjänstgör.

Observera att den nominerade inte får vara vidtalad i förväg!

Nomineringar insänds digitalt till ansokan@svenskaakademien.se. Skriv Svensklärarpriset i ämnesfältet. Eventuella frågor kan sändas till samma adress.

Det går också att skicka nomineringen via post till:

Svenska Akademien
Att: Svensklärarpriset 
Box 2118
103 13 Stockholm