Svenska Akademiens logotyp

Nomineringsregler

Fjäderpenna Foto: Rickard L. Eriksson

Behöriga att nominera till Nobelpriset i litteratur är:

1) Ledamöter av Svenska Akademien samt av andra akademier, institutioner och samfund med jämförbara uppgifter runt om i världen.
2) Professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor.
3) Tidigare litterära Nobelpristagare
4) Ordföranden i författarorganisationer som kan räknas som representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Det är inte tillåtet att offentliggöra sin nominering, ej heller att nominera sig själv.

Nomineringarna sänds via brev (ej e-post) till:

Svenska Akademiens Nobelkommitté
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Endast kuvert beaktas, paket öppnas ej.