Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Konferens

Thought and Truth Beskuren
19 jan 2023

Konferens: Thought and Truth under Pressure

Evenemanget är fullbokat.

Svenska Akademien bjuder in till en konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati. 

Demokratin är på tillbakagång världen över. Sedan 2019 lever en majoritet av världens befolkning i auktoritärt styrda samhällen där yttrandefriheten är inskränkt eller obefintlig. Författare, forskare och journalister censureras och fängslas i syfte att undanhålla sanningen och tysta kritiska röster.

I andra länder som till nyligen var fullt utvecklade demokratier ägnar sig folkvalda politiker åt en gradvis nedmontering av medborgerliga rättigheter och demokratiska fundament som fri press och oberoende domstolsväsen.  Alltmer sofistikerad informationsteknologi missbrukas systematiskt, förgiftar medborgarnas tankevärld med lögner och konspirationsteorier i syfte att skapa söndring och underminera tilliten till demokratins institutioner.

Även i ännu fungerande demokratier verkar journalister och politiker i ett allt farligare klimat och utsätts för både hat och hot om våld. Det offentliga samtalet hämmas av självcensur. Många tvekar att yttra sig i politiskt laddade frågor av rädsla för hätska virala motreaktioner. Internets potential som kunskapskälla undergrävs av desinformation och demokratins pluralism får ge vika för en högröstad och arg minoritet.

Svenska Akademiens konferens för samman författare, tänkare och forskare från olika delar av världen, som alla brottas med de utmaningar som hoten mot det fria ordet för med sig.

Talare: Timothy SnyderYirgalem Fisseha MebrahtuCathrine ThorleifssonSofi OksanenPeter Pomerantsev och Arundhati Roy.

Moderatorer:  Ingrid Carlberg och Åsa Wikforss.

Intresseanmälan sker till program@svenskaakademien.se. Ange fullständigt namn och postadress.

Program

Thought and Truth under Pressure
den 22 mars 2023 kl. 9.30-17.00. 

En konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati.
Plats: Svenska Akademien, Börssalen, Gamla stan, Stockholm
Språk: Engelska

09.30- 09.50  Inledning av Mats Malm, ständig sekreterare, Ingrid Carlberg och Åsa Wikforss, moderatorer

09.50- 10.30  Timothy Snyder – What is the meaning of freedom of speech?

10.30- 11.00  Kaffepaus

11.00 -11.40  Yirgalem Fisseha Mebrahtu – In Eritrea, being a writer is not a right but a crime.

11.45-12.25   Cathrine Thorleifsson – Mimetic Fascism: the drivers of dehumanization in the digital age.

12.30-14.00   Lunch

14.00-14.40  Sofi Oksanen – Russia’s war against women.

14.45-15.25   Peter Pomerantsev – Propaganda for good? The democratic response to the disinformation wars.

15.30-16.00   Kaffepaus 

16.00-16.40   Arundhati Roy – Approaching Gridlock - Free Speech and Failing Democracies.

16.40-17.00   Summering av dagen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.
Vid frågor: program@svenskaakademien.se