Svenska Akademiens logotyp

Ur Nobelarkivet för år 1971


I Svenska Akademiens Nobelkommittés arkiv finns de handlingar som speglar arbetsprocessen som leder fram till att en pristagare utses. Handlingarna består av fullständiga kandidatlistor, nomineringsbrev och av Nobelkommitténs utlåtanden. Här kan man ta del av resonemangen bakom besluten, bortom den kortfattade motivering som delges vid tillkännagivadet av en ny pristagare.

Nobelkommitténs handlingar är hemliga i femtio år enligt tydliga regler i Nobelstiftelsens grundstadga. Reglerna är desamma för samtliga prisgivande institutioner.

Lista över 1971 års Nobelpriskandidater »

Nobelkommitténs utlåtande »

Särskilt yttrande av herr Österling »

Särskilt yttrande av herr Gierow »

Särskilt yttrande av herr Gyllensten »

Särskilt yttrande av herr Lundkvist »

Särskilt yttrande av Henry Olsson »