Svenska Akademiens logotyp

Reaktioner och kontroverser


Nobelpriset till Pablo Neruda var inte helt okontroversiellt och detta framför allt på politiska grunder. Neruda tillhörde den yttersta vänsterkanten och hade bland annat hyllat Josef Stalin. Ständige sekreteraren Karl Ragnar Gierow skriver i sitt utlåtande: "Frågan är här endast, om den allt dominerande kommunistiska tendensen i hans diktning är förenlig med Nobelprisets syfte." Pressen kom att splittras i denna fråga men de allra flesta var överens om att han var en värdig pristagare i litterär mening, även om åsikten framfördes att ett visst mått av sovring hade gjort författarskapet gott. Gierow tog själv upp även denna aspekt i sitt tal till Neruda vid Nobelprisutdelningen i konserthuset, 10 december 1971, men tillade att ett sådant krav vore "som att kräva ordning och reda av en tropisk djungel och begära återhållsamhet hos en vulkan".  

Fyra decennier senare sattes Nerudas Nobelpris under en helt ny kritisk belysning, detta i samband med att det var aktuellt att uppkalla Santiagos största flygplats efter honom. Protester inkom från flera håll. Vad som i första hand lyftes fram var en våldtäktsscen i hans postumt utgivna memoarer Jag bekänner att jag levat (Confieso que he vivido, 1974) men även hans kvinnosyn i stort har stått under diskussion. Vad gäller flygplatsen behöll den sitt ursprungliga namn och endast en lounge kom att uppkallas efter Nobelpristagaren.


Nedan ett par pressklipp från 1971:

Svenska Dagbladet 9 dec 1971 » 

Under strecket av Bertil Malmberg »