Svenska Akademiens logotyp

Gunnel Vallquists personarkiv

Gunnel Vallquist Foto Leif R Jansson Tt Minskad
Foto: Leif R. Jansson / TT

Gunnel Vallquist (1918–2016) var författare, översättare och kritiker, verksam vid Svenska Dagbladet, Credo, BLM och andra tidskrifter. Under 1940-talet började hon översätta fransk skönlitteratur för Bonniers och har ägnat sig åt författare som Paul Claudel, Marguerite Yourcenar och Simone Weil, men översatte även flera romaner av den populäre deckarförfattaren Georges Simenon. Vallquist är särskilt ihågkommen för sin översättning av Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt, ett enormt arbete som tog tre decennier och som blev flerfaldigt prisbelönt. Vallquist konverterade till katolicismen som 20-åring och skrev en rad böcker om teologi, tro och kyrkopolitik, däribland Något att leva för (1956), Helgonens svar (1963), Steg på vägen (1983) och Katolska läroår: Uppsala–Paris–Rom (1995). Under 1960-talet bevakade hon Andra Vatikankonciliet för svenska läsare. Vallquist fick en professors namn 1981. Hon valdes in i Svenska Akademien 1982 och tog sitt inträde samma år. Vallquist efterträdde Anders Österling på stol nummer 13.

Samlingen består huvudsakligen av korrespondens, som är indelad efter ämne. Bland avsändarna finns kritiker, journalister, förläggare, politiker och såväl svenska som internationella författare. En betydande del av korrespondensen speglar Vallquists intresse för religiösa frågor. Flera avsändare är nunnor, munkar, präster och teologer. Svenska och franska dominerar som språk, men det finns också brev på engelska, italienska och tyska, samt på de skandinaviska språken. Utöver korrespondensen innehåller samlingen pressklipp och släkthandlingar från 1800- och 1900-talen. I övrigt sträcker sig materialet från 1934 till 1999 (ett fåtal brev och handlingar kommer från 2000-talets första decennium).

Materialet donerades av Gunnel Vallquist till Svenska Akademien i februari 2012. Det kommer på sikt att vara tillgängligt för forskning, men är i enlighet med Gunnel Vallquists önskemål sekretessbelagt i trettio år från hennes död. Undantagen från sekretessen är serien med pressklipp samt kategorin ”Övrig korrespondens”.

Frågor om Gunnel Vallquists personarkiv ställs till: arkiv@svenskaakademien.se

Släktpapperkistan MindreTill Akademien Mindre